Корсунь-Шевченкiвський державний iсторико-культурний заповiдник

Дорогі друзі!

Вітаємо всіх, хто завітав сьогодні на сайт Корсунь-Шевченківського державного історико-культурного заповідника, і сподіваємося, що станете постійними його відвідувачами. 

 

  

 

 

 

_______________________________________________________________

 

Департамент культури та взаємозв’язків з громадськістю Черкаської обласної державної адміністрації

Корсунь-Шевченківський державний історико-культурний заповідник

 

Інформаційне повідомлення

 

6 грудня 2017 року в Корсунь-Шевченківському державному історико-культурному заповіднику буде проведена науково-практична конференція «Україна – на шляху до Незалежності».

Ключові теми конференції:

 

 1. Українська державність: основні етапи розвитку.
 2. Україна у складі Великого князівства Литовського та Речі Посполитої.
 3. Національно-визвольна революція українського народу середини ХVІІ століття.
 4. Україна у складі Російської імперії.
 5. Українська революція 1917 – 1921 років.
 6. Україна у складі СРСР: економічні та політичні експерименти, національно-патріотичний рух.
 7. Україна та українці в Другій світовій війні.
 8. Україна – незалежна європейська держава: досягнення, проблеми, перспективи.
 9. Українське суспільство в умовах російсько-української гібридної війни.
 10. Історія Корсунщини в контексті історії України.
 11. Архівні, музейні та бібліотечні установи України як осередки національної пам’яті.

 

Запрошуємо взяти участь у роботі конференції фахівців, зацікавлених в обговоренні тем, які на ній розглядатимуться.

Робочі мови конференції – українська, англійська.

Матеріали конференції будуть видані окремою збіркою. Оргкомітет до 25 листопада 2017 року приймає заявки на участь у роботі конференції. Тексти наукових повідомлень на електронних носіях прийматимуться до та під час роботи конференції.

Вимоги до оформлення наукового повідомлення: обсяг – не більше 10 сторінок тексту, формат А4. Електронний варіант повідомлення подається у форматі DOC, редактор Times New Roman, кегль 14, інтервал 1,5, поля 2 см. Фотографії та інші ілюстративні матеріали подаються окремим файлом у форматі jpg або tiff, розміром не менше 10 см х 15 см.

Повідомлення повинно мати наступну вихідну інформацію: ім’я та прізвище автора, назва міста (вирівнювання по правому краю). Через один рядок – назва повідомлення (по центру, великими літерами, шрифт жирний). Через один рядок після назви – основний текст (вирівнювання по ширині, абзац 1 см). Посилання (кегль 12, інтервал 1) – через один рядок після основного тексту. Джерела та література вказуються в порядку згадування в тексті та оформляються згідно ДСТУ 8302:2015. Індекс посилань у тексті подається в квадратних дужках цифрами (наприклад: [3, с. 29], перша цифра – номер джерела в списку, друга – сторінка або сторінки), посилання на декілька джерел розділяються крапкою з комою. Лапки в тексті використовуються за зразком: «лапки».

Заявки та наукові повідомлення просимо надсилати на адресу: Корсунь-Шевченківський державний історико-культурний заповідник, вулиця Острів Коцюбинського, 4, м. Корсунь-Шевченківський Черкаської області, Україна, 19400, e-mail: lidiya.ovsiencko@ukr.net

Контактні телефони: тел./факс (04735) 2-04-55, тел. (04735) 2-03-20, моб. тел. 0671407573 Овсієнко Лідія Григорівна.

Проїзд, харчування та проживання за рахунок учасників конференції.

Оргкомітет

 

 

Заявка

на участь у роботі науково-практичної конференції «Україна – на шляху до Незалежності»

 

1.  Прізвище, імя, по батькові (без скорочень) ______________________ _______________________________

2.  Місце роботи (без абревіатури) ________________________________ ________________________________

3.  Посада_______________________________________________________ ______________________________

4.   Учене звання, науковий ступінь _______________________________________________________________

5.    Поштова адреса (з індексом) ___________________________________________________________________

6.    Телефони (робочий /з кодом/, мобільний) _________________________________________________________

7.     Електронна адреса ___________________________________________________________________________

8.     Тема повідомлення ___________________________________________________________________________

9.      Необхідність бронювання місця для проживання, на скільки діб___________________________________ 

10.   Необхідність надсилання запрошення для участі в конференції (так, ні)______________________________ 

11.    Чи влаштує запрошення, надіслане електронною поштою? (Так, ні)__________________________________

Дата заповнення __________________________________________________

 

Підпис (якщо заявка подається в електронному варіанті – прізвище, ініціали)____________________________

 

Заповнюючи дану заявку, Ви автоматично даєте згоду на використання оргкомітетом Вашої персональної інформації (перші сім позицій заявки) для потреб проведення конференції.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Про нас Екскурсії Лекції